AOKI Noe

selected works 2006

空の水 Ⅴ sora no mizu Ⅴ(water in the air Ⅴ) 2006

空の水 Ⅲ sora no mizu Ⅲ(water in the air Ⅲ) 2006

空の水 Ⅵ sora no mizu Ⅵ(water in the air Ⅵ) 2006

水のとどまるところ Ⅲ mizu no todomaru tokoro Ⅲ(where water remains Ⅲ) 2006