AOKI Noe

selected works 2008

空の水/金津 Ⅰ sora no mizu/Kanetsu Ⅰ(water in the air/Kanetsu Ⅰ) 2008

空の水/金津 Ⅱ sora no mizu/Kanetsu Ⅱ(water in the air/Kanetsu Ⅱ) 2008

空の水/Shanghai sora no mizu/Shanghai(water in the air/Shanghai) 2008

空の水/北京 Ⅰ sora no mizu/Beijing Ⅰ(water in the air/Beijing Ⅰ) 2008

空の水/北京 Ⅱ sora no mizu/Beijing Ⅱ(water in the air/Beijing Ⅱ) 2008

空の水/北京 Ⅲ sora no mizu/Beijing Ⅲ(water in the air/Beijing Ⅲ) 2008

空の水/北京 Ⅳ sora no mizu/Beijing Ⅳ(water in the air/Beijing Ⅳ) 2008

空の水/宮崎 sora no mizu/Miyazaki(water in the air/Miyazaki) 2008